Category Archives: Izobraževanje

Lažje sporazumevanje s tujci

Ljudje se zaradi globalizacije in povezovanja sveta vse pogosteje srečujemo s povsem nepoznanimi kulturami in jeziki. Zaradi nepoznavanja njihove kulture in jezika smo tako večkrat v zadregi kako se sporazumevati. Sodobno izobraževanje nam žal ne nudi vseh informacij in podatkov, ki jih pri tem potrebujemo. Zaradi nepoznavanja kulture nekega naroda lahko tudi nespametno reagiramo ali sogovorca z našim ravnanjem celo prizadanemo. Običajen izgovor je nepoznavanje kulture in nepopoln sistem za izobraževanje. S tem mislimo, da nam je vse oproščeno. Ampak ali je res? Zakaj se ne bi zaradi lažjega sporazumevanja tudi sami naučili česa o njihovi kulturi, jeziku?

Jezikovni tečaji kot jih poznamo danes so odličen vir takšnih informacij. Kot posameznik smo s takšnimi znanji precej bolj cenjeni v družbi, saj bodo ljudje z nami radi komunicirali. Cena obiska tečaja je tako zanemarljiva, če znamo pravilno pogledati kaj nam takšno izobraževanje lahko ponudi. Pomislite na situacije, kako v podobnih primerih ravnate sami. Ste zaželjen sogovorec, ali za to potrebujete dodatno izobraževanje?