All posts by admin

Tečaj nemščine za vse starosti in poklice

tečaj nemščineTečaj nemščine lahko danes poteka precej bolj atraktivno kot je včasih. Monotone učilnice lahko zamenjate za privlačno in motivacijsko okolje. Eno od takšnih je zagotovo učenje na jezikovnih šolah v tujini. Slovenci smo z nemškim jezikom povezani že celotno zgodovino in tečaj nemščine je zagotovo najbolj obiskan in najpogosteje organiziran tečaj tujega jezika pri nas. Glede na to, da danes skoraj več ni mogoče narediti uspešne kariere brez znanja jezikov so še kako dobrodošli jezikovni tečaji v tujini. Zraven vseh ostalih se vsako leto največ dijakov in študentov odloči za tečaj nemščine v eni od nemško govorečih dežel. Imamo srečo, da lahko v Sloveniji iz vseh koncev v roku dveh ur dosežemo avstrijsko mejo. Ni nam potrebno daleč na tečaj nemščine v tujini. Agencije, ki se ukvarjajo z organizacijo tečajev nemščine organizirajo tečaj nemščine v številnih obmejnih krajih. Seveda pa tiste nadarjene bolj vleče na tečaj nemščine v večja nemška mesta kjer bodo 24 ur na dan v stiku z domačini in bodo tako prisiljeni uporabljat nemških jezik tudi izven jezikovnih šol. Nadarjenim učencem ponavadi učitelji še posebej priporočajo vsaj tedenskih tečaj nemščine v tujini. Seveda pa za takšen tečaj niso primerni samo nadarjeni učenci ampak se ga lahko udeležijo tudi tisti, ki imajo z jezikom težave. Jezikovne šole namreč izvjajo tečaje v več zahtevnostnih stopnjah in za tiste, ki imajo težave tudi čisto na osnovnem nivoju.

Tečaj nemščine za vse starostne skupine

Bralce moramo opozoriti tudi na to, da se tečajev nemščine v tujini ne udeležujejo samo nadarjeni učenci ter dijaki, ampak prav vse starostne skupine. Tudi odrasli iz različnih poklicev so redni obiskovalci jezikovnih tečajev v tujini. V eni od agencij, preko katere lahko rezervirate tečaj nemščine v Avstriji in Nemčiji so nam povedali, da so zadnji dve leti prav tečaji nemščine med najbolj prodajanimi jezikovnimi potovanji. Vse več slovenskih podjetih sodeluje s partnerji iz nemško govorečih dežel in pogoj za napredovanje v službi je najpogosteje odlično poznavanje nemškega jezika. Slednje pa vam zelo dobro omogoča recimo tečaj nemščine v Berlinu, Münchenu ali na Dunaju. Tudi v nam bližnjem Grazu je mogoče opraviti poletni tečaj nemščine in si pridobiti certifikat katerega od tamkajšnih jezikovnih inštitutov.

Jezikovni tečaji nemščine so priljubljeni v vseh letnih časih. Seveda se največ mladih na tečaj nemščine v tujino odpravi v poletnih mesecih oz. v času počitnic, odrsali pa zelo radi tudi pozimi. Pozimi lahko v Avstriji, Švici in  na jugu Nemčije izkoristite prijetno s koristnim in si zraven učenja nemščine privoščite še smučanje. V poletnih mesecih pa tečaj nemščine združite z pohodništvom ali kakšnim drugim športom, ki je značilen za alpske in nemško govoreče dežele.

Prevajalska agencija ali jezikovni tečaji?

Znanje ima v današnjem svetu zelo velik pomen. Še posebno pri iskanju službe. Delodajalci iščejo ljudi, ki bodo imeli znanja na določenem področju, bodo kreativni in pripravljeni znanja tudi nadgrajevati. Mnogi delodajalci za pogoj zaposlitvi dodajajo tudi znanje tujega jezika. Za učenje imamo kar nekaj možnosti. Na pomoč nam lahko priskočijo prevajalska agencija ali jezikovni tečaji ali pa samostojno učenje

Prevajalska agencija pride v izbiro predvsem, če imamo za prevesti veliko besedila in pa, če se to delo ne pojavlja ravno velikokrat. Tako to delo zaupamo agenciji. Tako pošljemo povpraševanja in izberemo nam najprimernejšo ponudbo. Slaba stran take izbire je predvsem v tem, da se s tem ne bomo naučili jezika ampak bomo delo prepustili drugim. Naslednji dve izbiri sta za naše znanje veliko boljši saj nam jezikovni tečaji nudijo učenje različnih tujih jezikov. Najpogostejša izbira in najbolj pogosti jeziki, ki jih ljudje potrebujemo za komuniciranje so angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina in španščina. Razlika med samostojnim učenjem je tudi to, da preko jezikovnih tečajev hitreje osvojimo določeno snov. Saj nam to predstavijo strokovnjaki na razumljiv in domač način. Pa tudi skupinsko delo je velikokrat hitrejši način učenja. Znanje tujih jezikov je močno zaželeno, če ne že kar nuja. Zato se odločite za eno izmed omenjenih možnosti in vaše znanje in možnosti napredovanja se bodo razširile.

Prevajalska agencija, jezikovni tečaji

Lažje sporazumevanje s tujci

Ljudje se zaradi globalizacije in povezovanja sveta vse pogosteje srečujemo s povsem nepoznanimi kulturami in jeziki. Zaradi nepoznavanja njihove kulture in jezika smo tako večkrat v zadregi kako se sporazumevati. Sodobno izobraževanje nam žal ne nudi vseh informacij in podatkov, ki jih pri tem potrebujemo. Zaradi nepoznavanja kulture nekega naroda lahko tudi nespametno reagiramo ali sogovorca z našim ravnanjem celo prizadanemo. Običajen izgovor je nepoznavanje kulture in nepopoln sistem za izobraževanje. S tem mislimo, da nam je vse oproščeno. Ampak ali je res? Zakaj se ne bi zaradi lažjega sporazumevanja tudi sami naučili česa o njihovi kulturi, jeziku?

Jezikovni tečaji kot jih poznamo danes so odličen vir takšnih informacij. Kot posameznik smo s takšnimi znanji precej bolj cenjeni v družbi, saj bodo ljudje z nami radi komunicirali. Cena obiska tečaja je tako zanemarljiva, če znamo pravilno pogledati kaj nam takšno izobraževanje lahko ponudi. Pomislite na situacije, kako v podobnih primerih ravnate sami. Ste zaželjen sogovorec, ali za to potrebujete dodatno izobraževanje?

Jezikovni tečaji v tujini

V primeru, da bi se radi naučili tujih jezikov pravilno, ter z njimi spoznali tudi njihovo kulturo, je najboljši način da se udeležite jezikovnih tečajev, ki potekajo v tujini. Kajti samo jezikovni tečaji v tujini vam omogočajo, da boste spoznali jezik, ter njihovo kulturo ob enem. Tudi v Sloveniji imamo nekaj takšnih agencij, ki se ukvarjajo z jezikovnimi tečaji v tujini. Vsak odhod v tujino spremlja izkušen spremljevalec. Dobra stran takšnih šol je tudi ta, da so v večini celoletne in ne nudijo samo poletnih programov. Vendar to ni vse, za kar jezikovni tečaji v tujini poskrbijo. Ne glede na to ali ste osnovnošolec ali odrasla oseba, vedno vam nudijo program, ki bo izboljšal vašo dosedanje znanje tujega jezika. Veliko je odvisno tudi od vas samih. Znano je, da se boste najhitreje naučili tujega jezika, če boste uporabljali tuj jezik tudi izven samega programa šole. Zato vam jezikovni tečaji v tujini nudijo nastanitev pri tako imenovanih host families. Tako boste lahko v šoli pridobljena znanja tudi preizkusili v praksi. V tej družini, ki vam jo bo izbrala agencija, boste gost. Zato bodo poskušali upoštevati vaše želje, vi pa morate spoštovati njihove. Jezikovni tečaji v tujini so zato najboljši način za spoznavanje tuje kulture ter njihovega jezika.

Uspešna jezikovna šola

Vsi smo že obiskovali šolo, ampak včasih je potrebne še en poseben obisk. Jezikovna šola je drugačna od ostalih po tem, da izvaja programe izkjučno namenjene izobraževanju jezika, tako ustnega kot pisnega. Ker si jo plačamo sami ali nas tja napoti podjetje je velika želja vseh udeležencev, da se bodo na koncu programa pokazali rezultati, mi pa lahko opravili prvo preizkušnjo brezhibno. Komuniciranje z ljudmi ali pisanje besedil v tujem jeziku, ne bo več predstavljalo ovire, do uspešne kariere. Jezikovna šola izvaja različne stopnje jezikovnih programov. Izberete jezik, nato pa s pomočjo profesorjev, ki ocenijo vaše predznanje, izberete stopnjo intenzivnosti programa. Jezikovna šola pomaga tudi, da s pomočjo njenega osvojenega programa pogovor s tujci nemoteno poteka, sami pa s tem pridobimo samozavest in dopust v tujini se lahko začne pripravljati. Jezikovna šola je šola srečnih in nasmejanih ljudi, kjer se vsi radi z veseljem izobražujejo in nadgrajujejo svoje znanje kar naprej.